Alle berichten van Secretaris

Voorzittershamer terugverdienen

Zeer hooggeachte voorzitter der Mattekloppers,

Net als voorgaande jaren is gebleken dat het meest officiële stuk gereedschap van de voorzitter niet veilig was tijdens de algemene leden vergadering (ALV). Het was hilarisch om te zien dat nieuwe commissieleden werden ingeslagen met een vuistslag. Niet geheel uit de lijn der gedachten des Mattekloppers misschien zelfs.

Zoals ondertussen traditie geworden is, kan dit edele stuk gereedschap door de voorzitter terug gewonnen worden. Om dit te bewerkstelligen verwachten wij, de tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer, een voordracht.

Deze voordracht zal ten gehore gebracht worden bij het kampvuur op zondagochtend wanneer alle deelnemers van het algemene leden weekend (ALW) terug zijn van het door hen ondernomen avontuur dat wij kennen als de dropping. De voordracht wordt voorgedragen door de voorzitter zelf en bestaat uit een minnebrief geschreven in rijm van tenminste vijftienhonderd (1500) woorden, bevattend alle commissies en sporten die G.S.B.V. De Mattekloppers maken tot wat zij is.

Wanneer deze voordracht naar voldoening van de tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer geschiedt, zal de hamer weer in uw bezit komen.

Met vriendelijke groet,

De tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer.