Huishoudelijk regelement en statuten

Hier zijn het Huishoudelijk reglement en de statuten te raadplegen. Het huishoudelijk reglement gaat over de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, de statuten zijn de grondregels van onze vereniging. Als je lid word, ga je akkoord met de bepalingen zoals die in het HR en de statuten staan

Statuten
Huishoudelijk Reglement

Respect all – Fear none