Machtigingsformulier

De ALV komt er aan!  Vindt plaats donderdag 17 september 2015 bij Dionysos, Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 58, Groningen, 19:00.

Stel nou dat je niet aanwezig kunt of wilt zijn, maar je wilt wel graag jouw stem laten horen? Dat kan, door een ander lid van De Mattekloppers te machtigen om namens jou stem uit te brengen. Je moet hier echter wel wat voor doen:

Print het machtigingsformulier uit (onderstaande link) en vul het in, samen met degene die je machtigt om jouw stem uit te brengen. Per lid mag maximaal één formulier ingeleverd worden!

Machtigingsformulier

Respect all – Fear none