Voorzittershamer terugverdienen

Zeer hooggeachte voorzitter der Mattekloppers,

Net als voorgaande jaren is gebleken dat het meest officiële stuk gereedschap van de voorzitter niet veilig was tijdens de algemene leden vergadering (ALV). Het was hilarisch om te zien dat nieuwe commissieleden werden ingeslagen met een vuistslag. Niet geheel uit de lijn der gedachten des Mattekloppers misschien zelfs.

Zoals ondertussen traditie geworden is, kan dit edele stuk gereedschap door de voorzitter terug gewonnen worden. Om dit te bewerkstelligen verwachten wij, de tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer, een voordracht.

Deze voordracht zal ten gehore gebracht worden bij het kampvuur op zondagochtend wanneer alle deelnemers van het algemene leden weekend (ALW) terug zijn van het door hen ondernomen avontuur dat wij kennen als de dropping. De voordracht wordt voorgedragen door de voorzitter zelf en bestaat uit een minnebrief geschreven in rijm van tenminste vijftienhonderd (1500) woorden, bevattend alle commissies en sporten die G.S.B.V. De Mattekloppers maken tot wat zij is.

Wanneer deze voordracht naar voldoening van de tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer geschiedt, zal de hamer weer in uw bezit komen.

Met vriendelijke groet,

De tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer.

Nieuw Bestuur!

(English Version Below)

Beste Mattekloppers,

Gister was het ALV en dat betekent dat betekent dat we een nieuw bestuur hebben!
Voorzitter: Mirjam Borger
Secretaris: Brendan Leguit
Penningmeester: Lize Nauta
Commissaris Technisch Judo: Marieke Hessels
Commissaris Wedstrijd Judo: Koen van Vliet
Commissaris Jiu-Jitsu: Isolde van Dorst
Commissaris Systema: Martin Pit
Commissaris Karate: Berend Blok

We willen het oude bestuur hartelijk bedanken voor al hun inzet en harde werk en we hopen op dezelfde goede weg door te kunnen gaan.
Wij hebben er in ieder geval zin in!

Hopelijk tot op de tatami!

Bestuur 2015-2016

DSC_0539

From left to right, back row: Brendan Leguit, Martin Pit, Berend Blok, Koen van Vliet.
Front row: Lize Nauta, Mirjam Borger, Isolde van Dorst, Marieke Hessels.

————————————————————————————-

Dear Mattekloppers,

Yesterday the annual General Members Meeting took place, which means that we have a new board now!
Chairman: Mirjam Borger
Secretary: Brendan Leguit
Treasurer: Lize Nauta
Judo: Marieke Hessels
Competitive Judo: Koen van Vliet
Jiu-Jitsu: Isolde van Dorst
Systema: Martin Pit
Karate: Berend Blok

We want to thank the old board for all their hard work and effort and we hope to keep up the good work this year.

We hope to see you on the tatami!

Board 2015-2016

 

ALV bijna in zicht!

Mattekloppers board 2014-2015

Mattekloppers board 2014-2015 from left to right; Koen (competitive judo), Sebastian (systema), Rik (jujitsu), Berend (karate), Bert (moneyman), Victor (chairman), Lisa (judo), Miriam (secretary). Photo credit; R.J. Beerta.

(English Version Below)

Beste Mattekloppers,

Alhoewel de trainingen van dit academisch jaar pas 2 weken bezig zijn, is ons bestuur al sinds ruim voor de zomer bezig met de voorbereidingen voor een goed begin van dit jaar. Vanaf donderdag, 17 september 2015, draagt het bestuur van 2014-2015 het stokje over aan het nieuwe bestuur tijdens de jaarlijkse overdrachts-ALV.

Hierbij meer details over het event; http://www.mattekloppers.nl/event/alv/

Ik hoop jullie, de leden van de Mattekloppers, weer terug te zien op de overdrachts-ALV, en anders zien we elkaar weer terug op de trainingen of andere sociale activiteiten! 🙂 Ik wens jullie weer plezier op de trainingen en moge jullie er een fantastische jaar met ons mee maken! 🙂

————————————————————————————-

Dear Mattekloppers,

Although the trainings of this academic year are now two weeks in progress, our board has been busy since well before the summer preparing for a good start of this year. From Thursday, September 17th 2015, the board of 2014-2015 carries the baton over to the new board at the annual transference-General Members Meeting.

Here are more details about the event; http://www.mattekloppers.nl/event/alv/

I hope that I will see you, the members of the Mattekloppers, at the transference-GMM, or otherwise, we will see each other again during the trainings or other social activities! 🙂 I wish you a lot of fun during the trainings and may you all have a fantastic year with us! 🙂

Kinesica bij de Aclo

Al tijden een vast begrip bij Systema, nu ook als ACLO-cursus. Op de cursus leer je je bewust worden van je eigen beweging. Niet alleen om het als work-out te gebruiken maar ook om de principes in je eigen (budo)sport toe te passen. Meer info vind je hier en op aclosport.nl kan je je ook gelijk inschrijven voor deze cursus!

Kyokushin karate trainingen binnenkort bij de Mattekloppers!

//English version below//

Vanaf 31 augustus 2015 zal op de dinsdagen Kyokushin karate gegeven worden bij de Mattekloppers! De lessen worden verzorgd door de heer Joshua Liew-On, een jonge en enthousiaste karateleraar (van sportschool F en F The Innerway). Kom 12 augustus 2015 langs bij de ACLO tijdens de Sportplaza van de Keiweek! Tijdens deze dag bieden we demonstraties, workshops en vele gezelligheid! Naast karate wordt er ook judo, ju-jitsu en de Russische vechtkunst systema gedemonstreerd.

Geniet van de zomerdagen en tot kijk op de tatami!

————————————————————————————-

Starting from the 31st of August 2015, Kyokushin karate lessons will be given on Tuesdays. The lessons will be provided by Mr. Joshua Liew-On, a young and enthusiastic karate-teacher (from sportclub F en F The Innerway). Join us on the 12th of Augustus at the ACLO during Keiweek’s Sportplaza for demonstrations, workshops and loads of fun! Beside karate, there will be also demonstrations of judo, ju-jitsu and russian martial art systema.

Enjoy the summer days and cya on the tatami!

Het eerste mattekloppers ne-waza toernooi zeer geslaagd!

DSC_0581

Het eerste mattekloppers ne wazatoernooi was een groot succes! Iedereen die deelgenomen heeft en alle vrijwilligers bedankt! De organisatie zal zich inzetten om volgend jaar tot een nog groter succes te maken.

De foto’s van de partijen volgen zo snel mogelijk, maar tot die tijd heben we wel alvast de uitslagen voor jullie in de onderstaande link:

uitslag-newazatoernooi.pdf

Help the Mattekloppers, fill in the Questionnaire!!

Dear Mattekloppers,

The board prepared a questionnaire through which you can share your opinion about everything that makes our association what it is. Through this survey you can convey your criticism (positive or negative) about a number of important issues. This helps the board hugely (or not)!

You have received an email from our secretary with a link to the questionnaire.

Criticize!

Help de vereniging, vul de enquête in!!

Beste Mattekloppers,

Er is door het bestuur een enquête opgesteld waarmee jullie je mening kunnen delen over alles dat onze vereniging maakt wat die is. Via deze enquête kan je kenbaar maken dat je (positieve óf negatieve) kritiek hebt op een aantal belangrijke onderwerpen. Hiermee help je het bestuur enorm (of juist niet)!

Als het goed is hebben jullie inmiddels een email ontvangen van onze secretaris met daarin een link naar de vragenlijst.

Vul hem in!

GSBV de deltakloppers is een feit!

GSBV de Mattekloppers en Deltaserat zijn twee sportverenigingen waarbij vechtsport en zelfverdediging centraal staat. Gezien de overeenkomsten tussen onze twee verenigingen, is er lang overlegd om te kijken of een fusie mogelijk was. Een nieuwe, samengestelde, vereniging levert namelijk de nodige synergievoordelen op. Daarom hebben we goed nieuws: er is besloten om te fuseren! De nieuwe vereniging zal verder gaan onder de naam: ‘De Deltakloppers’. We begrijpen dat deze fusering veel vragen bij jullie op zal roepen. Wij kunnen al melden dat er in eerste instantie niets aan het trainingsrooster en aan de contributie veranderd zal worden. Binnenkort komt er een ALV om een nieuw bestuur te kiezen en zullen ook al jullie vragen beantwoord worden.

Voor alle duidelijkheid: Het ging hier om een 1 april grap!

Met sportieve groet,

Het kernbestuur

 logo

Respect all – Fear none