Tagarchief: Voorzittershamer

Voorzittershamer terugverdiend!

Zoals in het bericht hieronder te lezen valt, was de bestuurshamer gestolen en kon deze terugverdiend worden door een kata in elkaar te zetten, waarbij een mattenklopper gebruikt moest worden en deze uit te voeren op het algemeen ledenweekend.

Dit heeft Inge met succes volbracht, dus ze heeft haar hamer eindelijk weer terug! Een filmpje van haar prachtige kata is binnenkort te vinden op onze Facebookpagina.

Voorzittershamer

Zeer geëerde voorzitter,

Via deze weg delen wij u mede dat wij op de ALV van 22 september 2016 tot onze grote spijt hebben moeten vaststellen dat de voorzittershamer (hierna te noemen: de hamer) onbeheerd is achtergelaten. Aangezien zo een onontbeerlijk object voor het functioneren van de vereniging te allen tijde onder de zorg van een lid van deze vereniging behoort te staan, zagen wij ons genoodzaakt deze taak op ons te nemen en de hamer veilig te stellen.

Wij begrijpen dat u als voorzitter ons uiteraard zeer dankbaar bent voor het dragen van deze verantwoordelijkheid en dat u erop zal staan ons een wederdienst te bewijzen. Om te voorkomen dat u hier te veel moeite in zal steken hebben wij besloten u zelf al om een kleinigheid te vragen.

Omdat de zeer gerespecteerde voorzitter een voorbeeldfunctie geniet, verzoeken wij de voorzitter om tijdens het aankomende ALW de uiterst belangrijke eigenschap waakzaamheid te aan haar verenigingsleden te demonstreren. De voorzitter zal vanaf de aankomst op de ALW-locatie tot aan het gezellige kampvuur op zaterdagavond de verenigingsmascotte, de Matteklopper, niet uit het oog verliezen en dient deze dan ook te allen tijde binnen handbereik te hebben en hem op gepast verzoek direct aan de aanwezigen te kunnen tonen. Bovendien lijkt het ons gepast als de voorzitter de sfeer rondom het bovengenoemde kampvuur weet te verhogen door een door haar zelf bedacht kata op te voeren met de geliefde Matteklopper als wapen.

Indien u als voorzitter aan deze wensen voldoet, zullen wij uiteraard u met overgave en in vol vertrouwen de hamer overhandigen.

Hoogachtend,
De Bewaarders van de Voorzittershamer

Zeer geslaagd ALW

12038506_1057509714273211_2106327624269705236_n

 

Afgelopen weekend was het algemene ledenweekend van de Mattekloppers en ook dit jaar was het weer een groot succes. Het was ‘s nachts best wel koud in een tent, maar zelfs dat mocht de pret niet drukken. De zaterdag werd besteed aan menige potjes levend stratego, twister (Matteklopper style) en een dropping. Daarnaast zijn er het hele weekend stapels pallets verbrand voor een heerlijk kampvuur en werd er lekker gek gedaan. Ook de voorzittershamer is terugverdiend met een “Ode aan de Mattekloppers” ( gedicht Mattekloppers).

Kortom, een zeer geslaagd ALW!

 

Voorzittershamer terugverdienen

Zeer hooggeachte voorzitter der Mattekloppers,

Net als voorgaande jaren is gebleken dat het meest officiële stuk gereedschap van de voorzitter niet veilig was tijdens de algemene leden vergadering (ALV). Het was hilarisch om te zien dat nieuwe commissieleden werden ingeslagen met een vuistslag. Niet geheel uit de lijn der gedachten des Mattekloppers misschien zelfs.

Zoals ondertussen traditie geworden is, kan dit edele stuk gereedschap door de voorzitter terug gewonnen worden. Om dit te bewerkstelligen verwachten wij, de tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer, een voordracht.

Deze voordracht zal ten gehore gebracht worden bij het kampvuur op zondagochtend wanneer alle deelnemers van het algemene leden weekend (ALW) terug zijn van het door hen ondernomen avontuur dat wij kennen als de dropping. De voordracht wordt voorgedragen door de voorzitter zelf en bestaat uit een minnebrief geschreven in rijm van tenminste vijftienhonderd (1500) woorden, bevattend alle commissies en sporten die G.S.B.V. De Mattekloppers maken tot wat zij is.

Wanneer deze voordracht naar voldoening van de tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer geschiedt, zal de hamer weer in uw bezit komen.

Met vriendelijke groet,

De tijdelijke bewaarders van de voorzittershamer.